Jitske kramer update
 
Beste relatie,

Erken dat je verdwaald bent. Volgens antropologe Jitske Kramer ben je ten dode opgeschreven als je, verdwaald in het bos, de noodzaak negeert om een andere richting in te slaan, of achter de grootste roeptoeter aanloopt. Hoe kan het dan wel? Erken dat wat was, er niet meer is. En dat wat gaat zijn onbekend is. Je moet een nieuwe waarheid, een nieuw systeem van de grond af opbouwen. Beginnend bij het gesprek over de achterliggende normen en waarden. Want, bestaande systemen komen niet uit de lucht vallen, maar zijn door ons gemaakt. Elke systeemverandering is daarom in zijn aard een cultuurverandering.

Ik vond dat een mooie parallel met Faro. Faro geeft woorden aan ontwikkelingen die gaan over veranderingen in ons denken. Over democratisering van erfgoed, over meerstemmigheid, over dienstbaarheid. Met de Faro Uitvoeringsagenda proberen we al een vertaalslag te maken naar het systeem. Daar zoeken we met elkaar initiatieven bij. De afgelopen maand is het prikbord geopend en de eerste voorstellen voor initiatieven staan alweer online.

Jitske Kramer stond op het podium bij het festival We doen het Samen op 13 april. Deze dag werd georganiseerd door een coalitie van o.a. Katalys, LSA Bewoners, de Landelijke Vereniging Kleine Kernen, de Vereniging Organisaties Vrijwilligerswerk en verschillende fondsen. Het festival is een plek voor actieve burgers en beleidsmakers om zich te laten inspireren en laden met nieuwe kennis en inzichten.

Ik was verdwaald. Het was buiten mijn erfgoedbubbel in een nog onbekend bos. Maar ik voelde me onmiddellijk thuis. Ik maakte kennis met dorpsbewoners die samen een eeuwenoude kroeg hadden opgekocht en herbestemd tot gemeenschapshuis, ik werd geraakt door een mevrouw die vertelde hoe een verhalenproject over het dorp inwoners weer bij elkaar bracht na een kerkscheuring, ontdekte dat knelpunten in de wereld van zorgcorporaties voor mij heel herkenbaar waren… Erfgoed stond niet op de agenda, de erfgoedsector was afwezig, maar iedereen die ik sprak stak een hand uit. We zijn van harte welkom. Ik verlang ook hier naar een begin van een systeemverandering.

Machteld Linssen
Programmaleider Faro
 
 

Faro werk- en inspiratiebijeenkomst: 18 juni

 
 
Faro dag okt banner
Op 18 juni organiseren we een bijeenkomst voor iedereen die werk maakt van de Faro Uitvoeringsagenda en voor andere geïnteresseerden die Faro een warm hart toedragen. De ochtend is speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Faro subsidieregeling of nieuwsgierig zijn naar de lopende ideeën. Initiatiefnemers kunnen hun ideeën delen en inbreng van anderen vragen. En wie weet ontstaan er nieuwe samenwerkingen. De middag richt zich op het gedachtengoed en de praktijk van Faro. Laat u inspireren, denk mee over de mogelijkheden die Faro u brengt en leer van de ervaringen van initiatieven in uitvoering.
Ja, ik meld me aan!
 

Eerste Faro-initiatieven 2024 op het prikbord

 
 
Heeft u een idee voor een Faro-initiatief dat bijdraagt aan onze gezamenlijke Uitvoeringsagenda? Dan kunt u op het prikbord hier ruchtbaarheid aan geven. Het prikbord is een speciale pagina op het Faro-platform waar eerste ideeën en conceptplannen worden gedeeld. Dit levert vaak goede suggesties op van anderen uit het netwerk om plannen nog beter te maken. Hieronder staan de eerste 'geprikte' initiatieven van 2024.
 
 
Waardevol en helend update

Waardevol en helend: erfgoedcollecties voor en met de zorg

Hoe kunnen erfgoedcollecties rond de zorg bijdragen aan gezondheid en welzijn van mensen? Welke lessen zijn te trekken uit samenwerkingen tussen de erfgoedsector en de zorg als sociaal domein? En hoe kunnen we die kennis en ervaring overdragen? Meerdere organisaties willen dit samen onderzoeken binnen het Nederlandse erfgoedveld.
 
MDT update

Maatschappelijke Diensttijd in het erfgoed

De afgelopen jaren hebben 100.000 jongeren meegedaan aan een maatschappelijke diensttijd. Het is voor hen een kans om hun talenten te ontwikkelen, nieuwe mensen te ontmoeten en iets te doen voor de samenleving. Gek genoeg zijn er tot nu toe nauwelijks erfgoedactiviteiten. Daar willen Erfgoedhuis Zuid-Holland en Erfgoed Gelderland verandering in brengen.
Lees meer
 
Lees meer
   
Routegids Invloed op Erfgoed update

Routegids 'Invloed op Erfgoed'

Het Nederlands erfgoed is voor een belangrijk deel aangewezen op oplettende burgers en erfgoedvrijwilligers. Zij borgen het erfgoed in lokaal beleid en zijn zo de sloophamer voor. Maar waar moet je beginnen? Om deze actieve burgers in hun kracht zetten wil Heemschut een routegids 'Invloed op Erfgoed' ontwikkelen.
Lees meer
 

Maak kennis met de nieuwe begeleidingsgroep

 
 
Begeleidingsgroep
Marco van Vulpen, Bibi Silvertant, Lilian Grootswagers en Halima el Hajoui-Özen vormen voor de initiatievenronde van 2024 de begeleidingsgroep. Zij stellen de selectielijst op van de initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De begeleidingsgroep laat zich daarin vooral leiden door de inhoudelijke argumenten die online (prikbord) en op de netwerkbijeenkomst (gepland op 10 oktober) vanuit het erfgoedveld worden aangedragen. Naast de inhoudelijke beoordeling wordt de selectielijst ook bepaald door de beschikbare budgetten. De lijst wordt uiteindelijk ter besluitvorming voorgelegd aan de staatssecretaris voor Cultuur en Media.
Lees meer
 

Nieuwe berichten Platform Faro

 
 
Op Platform Faro informeren we belangstellenden over de realisatie van de Faro Uitvoeringsagenda. Ook is het platform de plek voor nieuws, publicaties en "Faro in de praktijk". Hieronder een selectie van berichten.
 
 
Inclusie in de praktijk update

Verslag bijeenkomst 'Inclusie in de erfgoedpraktijk'

Het Faro lerend netwerk organiseerde op 28 februari een bijeenkomst over het betrekken van en werken met (nieuwe) groepen in de erfgoedpraktijk. De diversiteit- & inclusie-specialisten Melisa Cijntje, Halima el Hajoui-Özen en Alfrida Martis deelden hun inzichten tijdens een panelgesprek en workshops. Evelien Masselink gaf namens OPEN tips en tools.
 
Kan het verleden helpen blog update

Blog Jos van der Lans: Kan het verleden helpen?

"Met de wind van het Verdrag van Faro in de rug dringt het erfgoedperspectief zich op in andere sectoren. Zoals het sociaal domein. Het erfgoedperspectief biedt een verrijking van het werk dat sociaal professionals (opbouwwerkers, buurtwerkers, buurtteamprofessionals) verrichten. Ze krijgen er een dimensie bij. Het verleden schiet hen te hulp om hun werk beter te doen."
Lees het verslag
 
Lees de blog
   
Romeinse imbrex start beach archaeology update

Faro-initiatief Beach Archaeology gestart

In maart opende wethouder Bert Tuk van de gemeente Veere de zoektocht naar Romeins Zeeland. Het project Beach Archaeology wil uitzoeken waar in de regio vroeger Romeinse gebouwen stonden. Bijzonder is dat het daarvoor kennis en inzet van allerlei partijen combineert.
 
Winterstoom StoomtreinKatwijkLeiden update

Meer cultuurdeelname, meer welzijn

Cultureel actief zijn blijkt voor ouderen duidelijk bij te dragen aan persoonlijke ontplooiing en sociale cohesie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de relaties tussen welbevinden (voelen), participatie (doen) en hulpbronnen (hebben) bij de verouderende bevolking.
Lees meer
 
Lees meer
   

Gezocht: gemeentelijke en provinciale praktijkvoorbeelden Faro!

Veel ambtenaren geven aan graag meer in de geest van Faro te willen werken. Maar hoe breng je dat nu concreet in de praktijk? Waar begin je en hoe pak je het aan? Het Faro-team krijgt geregeld de vraag naar goede, inspirerende praktijkvoorbeelden. Die hebben we, maar er zijn er ongetwijfeld nog veel meer waar wij geen weet van hebben. Heb jij een goed voorbeeld uit je eigen praktijk of gemeente of provincie waar je woont? Bijvoorbeeld een participatief opgestelde erfgoedvisie, een financiële regeling die 'Faro' is ingestoken of een initiatief waarbij de samenwerking tussen inwoners en gemeenten wordt versterkt. Laat het ons weten via faro@cultureelerfgoed.nl. Deze goede voorbeelden worden onderdeel van een 'menukaart' die ambtenaren helpt om meer Faro te werken.
 
 

Agenda

 
 


Bekijk de agenda van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 
 

Over deze update

In deze update vertellen wij u graag meer over de ontwikkelingen binnen het programma Faro dat wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het programma? Heeft u een vraag over erfgoedparticipatie? Of een prachtig project waar wij van moeten weten? Stuur een mail naar faro@cultureelerfgoed.nl.

We versturen deze updates een paar keer per jaar aan iedereen die op onze ‘Erfgoedparticipatie/Faro’ mailinglijst staat. Ontvangt u onze mailings liever niet, dan kunt u zich onderaan deze pagina makkelijk afmelden. Daar staat ook een link waarmee u deze nieuwsbrief door kunt sturen naar collega's.
 
 
Verzorgd door MailingLijst