Digital sandglass
 
Beste relatie,

Als het jullie net zo vergaat als ons glipt de tijd als zand tussen de vingers door. We stevenen al weer af op de deadline voor het aanmelden van nieuwe initiatieven. Dit jaar zit er 1,5 miljoen euro in de pot. Uiterlijk 20 juli moeten de ideeën zijn geplaatst op het prikbord en 6 september moeten de activiteitenplannen en begrotingen zijn ingeleverd. Er zit van alles in de pijplijn en de eerste zes initiatieven staan inmiddels op het prikbord. Reacties zijn meer dan welkom. We horen van initiatiefnemers terug dat ze dat echt een boost geeft. En meer, meer, meer goede initiatieven zijn natuurlijk altijd nog welkom! Aarzel je nog over een initiatief? Bel ons of kom naar de netwerkbijeenkomst op 18 juni.

Met elkaar hebben we in de Uitvoeringsagenda Faro benoemd aan welke knoppen we willen draaien om de organisatie en werking van de erfgoedzorg meer Faro te maken. Een belangrijk uitgangspunt van het Verdrag van Faro is het "recht" van iedereen om betrokken te zijn bij het erfgoed van diens keuze. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Ook dat komt aan de orde op 18 juni. Vooruitlopend daarop verzamelen we de komende weken alvast eerste uitspraken uit het netwerk. Voor mij persoonlijk gaat het om democratisering van erfgoed: iedereen en al het erfgoed doet ertoe. Ook het terloopse, onbenoemde erfgoed, dat Jouke van der Werf in zijn onlangs verschenen publicatie pobeert te vangen. Dat is het mooie van erfgoed; we hebben er allemaal iets mee. En daarom moeten we er samen zorg voor willen dragen, ongeacht of het jouw of mijn erfgoed is.

Machteld Linssen
Programmaleider Faro
 
 

Faro werk- en inspiratiebijeenkomst: 18 juni

 
 
Faro dag okt banner
Op 18 juni organiseren we een bijeenkomst voor iedereen die interesse heeft in de democratisering van erfgoed en de toepassing van het Verdrag van Faro. Het is mogelijk de ochtend, de middag of beide dagdelen mee te doen. De ochtend is speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Faro subsidieregeling of nieuwsgierig zijn naar de lopende ideeën. De middag heeft een bredere insteek en richt zich op het gedachtegoed en de praktijk van Faro. Journalist en sociaal geograaf Floor Milikowski opent het gesprek over het Faro "Recht op erfgoed" met een prikkelende keynote.
Ja, ik meld me aan!
 

Nieuwe Faro-initiatieven 2024 op het prikbord

 
 
Heeft u een idee voor een Faro-initiatief dat bijdraagt aan onze gezamenlijke Uitvoeringsagenda? Op het prikbord op het Faro-platform kunnen eerste ideeën en conceptplannen worden gedeeld. Dit levert vaak goede suggesties op van anderen uit het netwerk om plannen nog beter te maken. Hieronder staan onlangs 'geprikte' initiatieven van 2024. Kijk op het prikbord voor eerder geprikte initiatieven.
 
 
Kasteel Amerongen update

Hoe doen we samen onderzoek naar koloniale verleden buitenplaatsen?

De geschiedenis van buitenplaatsen is veelal geschreven vanuit het perspectief van de generaties die er woonden en hun netwerken. Anno nu zoeken steeds meer bezoekers naar duiding van het verleden vanuit andere perspectieven, met aandacht voor het koloniale verleden. De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) wil hiervoor met alle betrokkenen een aanpak ontwikkelen. Wie denkt mee en wil de aanpak ook in de praktijk beproeven?
 
Waarderen jong erfgoed update

Actualiseren waarderingsmethodiek jong erfgoed

Erfgoed groeit mee met de tijd en verjongt daarom automatisch. Maar de methodiek waarmee de RCE het erfgoed waardeert beweegt niet automatisch mee. Daar moet actief aan gewerkt worden. Voor het jonge erfgoed uit de periode 1965-1990 (post 65) wil de RCE daarom de methodiek verrijken met meerstemmigheid, samenspraak en een integrale benadering van erfgoed. Wie denkt mee met het vernieuwen van de waarderingsmethodiek op deze punten?
Lees meer
 
Lees meer
   
Hoefijzer bouwrituelen update

Verkenning hernieuwde 'bouwrituelen' bij transformatie van erfgoedlocaties

Buro Bouwrituelen beoogt met dit initiatief een collectief van ervaringsdeskundigen te mobiliseren om onderzoek te doen en kennis te delen rondom het eeuwenoude principe van ‘bouwrituelen’. Dit sociaal ritueel werd van oudsher al ingezet om een actieve deelname van burgers aan hun eigen leefomgeving en gemeenschap te versterken.
Lees meer
 

Wat betekent het Faro "Recht op erfgoed"?

Het 'recht op erfgoed' is één van de belangrijkste beginselen in het Verdrag van Faro. Voluit staat er dat "alle personen het recht hebben betrokken te zijn bij het cultureel erfgoed van hun keuze, waarbij zij de rechten en vrijheden van anderen eerbiedigen...".

Dit recht op erfgoed roept uiteenlopende reacties en vragen op. Want wat wordt ermee bedoeld? Wat betekent het in de praktijk voor jou en mij? En wat vraagt het van de overheden die het verdrag moeten uitvoeren? Een aantal mensen uit het Faro-netwerk nam op ons verzoek een filmpje hierover op.
Bekijk de eerste inzendingen
 

Nieuwe berichten Platform Faro

 
 
Op Platform Faro informeren we belangstellenden over de realisatie van de Faro Uitvoeringsagenda. Ook is het platform de plek voor nieuws, publicaties en "Faro in de praktijk". Hieronder een selectie van berichten.
 
 
Verkenning lokale erfgoedgemeenschappen update

'Wat zijn jullie aan het doen?'

Werken met het Verdrag van Faro betekent ook werken met het begrip 'erfgoedgemeenschap'. Om daar meer kennis over op te doen heeft de RCE een lokale verkenning in Gouda uitgevoerd. In Volkskunde beschrijven Wim Burggraaff en Sophie Elpers dit project. 75 geïdentificeerde erfgoedgemeenschappen geven inzicht in de dynamiek van deze gemeenschappen.
 
Co waarderen nov

Mondriaanfonds subsidieert co-creatie

Het Mondriaanfonds biedt nu subsidie voor co-creatie tot een maximum van € 24.000 per project. De regeling 'Voucher co-creatie' is bedoeld voor de extra kosten die een co-creatieproces met zich meebrengt bij het ontwikkelen van presentaties en activiteiten over historische verhalen die horen bij de nationale geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden.
Lees het essay
 
Lees meer
   
Pastfwd initiatief update

Het begin van een proces - visies op jongerenbereik

"Waar denken we wel niet dat we mee bezig zijn? Komen wij als nieuwkomers even binnenwandelen met de oplossing? Het werk stelen waar mensen zich al jaren aan toewijden? Nee, natuurlijk niet." Ruben van Dijk pleit er in zijn blog voor dat het proces van jongerenbereik in het archeologische erfgoedveld anders moet worden vormgegeven.
 
RCE Platformdag update

Platform Post 65: hoe bescherm je jonge bouwkunst?

Op 7 maart organiseerden Erfgoed Leiden en Omstreken en de RCE 'Platform Post 65'. Deze dag werden ervaringen gedeeld over het beschermen van gebouwd erfgoed uit de periode 1965-1990. Centraal stond de vraag hoe je het oordeel van bewoners en gebruikers meeneemt in de waardering en bescherming van dit erfgoed, naast dat van professionals.
Lees meer
 
Lees het verslag
   

Essay: 'Terloops erfgoed' - van verhaal naar ontwerp

 
 
Fronik boerderij update
Terloops erfgoed is erfgoed vanuit het perspectief van burgers. Het zijn gebouwen of plekken die in hun dagelijks leven een waarde hebben, zonder dat zij deze zelf als erfgoed bestempelen. Hoe achterhaal je dit erfgoed? En kunnen (erfgoed)professionals dit erfgoed van meerwaarde laten zijn voor een gebiedsvisie, plein of stedenbouwkundig plan? Dit essay van Jouke van der Werf biedt handvatten hiervoor.
Lees meer
 

Agenda

 
 


Bekijk de agenda van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 
 

Over deze update

In deze update vertellen wij u graag meer over de ontwikkelingen binnen het programma Faro dat wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het programma? Heeft u een vraag over erfgoedparticipatie? Of een prachtig project waar wij van moeten weten? Stuur een mail naar faro@cultureelerfgoed.nl.

We versturen deze updates een paar keer per jaar aan iedereen die op onze ‘Erfgoedparticipatie/Faro’ mailinglijst staat. Ontvangt u onze mailings liever niet, dan kunt u zich onderaan deze pagina makkelijk afmelden. Daar staat ook een link waarmee u deze nieuwsbrief door kunt sturen naar collega's.
 
 
Verzorgd door MailingLijst